جمعه 22 دی‌ماه سال 1391 @ 06:09 ب.ظ

سرود رسمی پرسپولیس


ترانه سرخ

ترانه ی سرخ سرود رسمی باشگاه 

فرهنگی ورزشی پرسپولیسه که به دو

بخش تقسیم میشه 90 ثانیه اول و 90 

ثانیه دوم.