پنج‌شنبه 21 دی‌ماه سال 1391 @ 12:11 ب.ظ

زبان دوم راهنمایی

من در اینجا می خواهم نمونه سوالاتی از زبان دوم راهنمایی در این وبلاگ بگذارم تا مورد استفاده  برخی از عزیزان قرار گیرد.
به ادامه مطلب بروید...

 

نمونه سوالات پایانی زبان انگلیسی دوم راهنمایی


برای دانلود نمونه سوال ها روی عناوین زیر کلیک کنید

 

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 1

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 2

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 3 (PDF)

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 4 (PDF)

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 5 (PDF)

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 6 (PDF)

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 7 (PDF)

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 8

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 9

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 10

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 11

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 12

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 13

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 14

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 15

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 16

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 17

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 18

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 19 (PDF)

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 20 (PDF)

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 21

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 22

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 23

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 24

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 25 (PDF)

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 26 (PDF)

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 27 (PDF)

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 28 (PDF)

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 29

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 30

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 31

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 32

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 33

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 34

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 35

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 36

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 37

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 38

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 39

PDF khatesefid Word

نمونه سوال پایانی دوم راهنمایی 40

PDF khatesefid Word

نمونه سوال دیکته پایانی دوم راهنمایی (PDF)