چهارشنبه 20 دی‌ماه سال 1391 @ 04:10 ب.ظ

روزنامه هایی در ردکاپ (در صفحات جداگانه هست)

روزنامه هایی که تو ردکاپ حرف اول را می زنند:   (در صفحات جدا گانه این بازی را توضیح داده ام بازدید کنید.)

سعید فرزانه

CHAMPION AMOL

احسان اخباری

IR.IRAN

سلمان صفار

Fc Bayern Munchen Bavaria

جواد ابراهیم پور

SHAYATINE   SORKH

ابراهیم بیگدلی

 zelzele sorkh